شرح القاب امام زمان(عج): منصور


امام باقر در تفسیر آیه شریفه (من قتل مظلوما) فرمود: او حسین بن علی(ع) است و بقیه آیه شریفه: (فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا) فرمودند که مقصود امام زمان(عج) است که نامشان در این آیه منصور میباشد.
چنان که خداوند احمد و محمد را محمود و عیسی را مسیح خوانده ، منظور (منصور) امام زمان(عج) میباشد.

معنی آیه: و کسی که خونش به مظلومی و ناحق ریخته شود ما به ولی او حکومت و تسلط (بر قاتل) دادیم پس (در مقام انتقام) آن ولی در قتل و خونریزی اسراف نکند که او از جانب ما موید و منصور(پیروز) خواهد بود.

سوره اسرا آیه 33

تفسیر فرات کوفی ص 240

(تمامی مطالب این پایگاه دست نویس بوده و توسط نویسنده سایت از منابع مربوط گردآوری میشود)

(کپی متن ها برای استفاده های شخصی بلامانع است،در غیر اینصورت نام پایگاه حتما درج گردد)