اولین کسی که با امام زمان (عج) بیعت می کند کیست؟

از روایات چنین استفاده می شود که ایشان ، حضرت جبرئیل امین ، فرشته مقرب الهی است.

چنانکه مفضل بن عمر ، از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود : آنگاه که خداوند به حضرت قائم اجازه خروج دهد ، .... جبرئیل را نزد او میفرستد که نزد او بیاید ، جبرئل نزد حضرت قائم می آید و میگوید :
من نخستین کسی هستم که با تو بیعت می نمایم ، دست خویش را برای بیعت باز کن ، پس دست به دست آن حضرت گذارد ، و متجاوز از سیصد و ده مرد نزد او بیایند و با او بیعت نمایند ، و در مکه میماند تا یارانش به ده هزار نفر برسند ، سپس از آنجا به مدینه رهسپار گردد.

مهدی موعود،ترجمه و نگارش علی دوانی ،ص ۱۱۵

(تمامی مطالب این پایگاه دست نویس بوده و توسط نویسنده سایت از منابع مربوط گردآوری میشود)

(کپی متن ها برای استفاده های شخصی بلامانع است،در غیر اینصورت نام پایگاه حتما درج گردد)