چه مانعی داشت امام مهدی (ع) در آخر الزمان متولد می شد؟ ، تا دیگر نیازی به غیبت آن حضرت نباشد؟


اولا ، روایات معتبر اسلامی تصریح دارند که بر طبق مشیت الهی ، امامان معصوم علیهم السلام دوازده تن بیشتر نخواهند بود که همگی آنها از خاندان پیامبر رحمت (ص) می باشند ، و آخرین آنها وجود نازنین امام مهدی (ع) است.

ثانیا ، طبق روایات معتبر ، سنت الهی چنین است که زمین را از حجت خود خالی نگذارد و اگر حجتهای الهی یعنی پیشوایان معصوم ، بر روی زمین نبودند ، جهان و جهانیان نابود میگشتند.

ثالثا ، می دانیم که امام یازدهم حضرت عسکری (ع) در سال 260 هجری قمری در شهر سامرا بدرود حیات گفته و به شهادت رسیدند.
با توجه به این سه امر مسلم ، نتیجه میگیریم که اگر امام زمان (عج) تاکنون متولد نشده بود ، لازم می آید از سال 260 تاکنون که حدود 1145 سال می شود ، جهان و اهل آن بدون حجت الهی بوده باشند و این امر با آنچه در ابتدای سخن گفتیم ، منافات دارد و اگر زمین از حجتهای الهی خالی شود ، به خاطر بلایا و پیش آمد های آن (که به خاطر وجود حجت و ولی خدا دفع میگردد) زمین و زمینیان نابود میگشتند.

یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان،علیرضا رجالی تهران
ی

(تمامی مطالب این پایگاه دست نویس بوده و توسط نویسنده سایت از منابع مربوط گردآوری میشود)

(کپی متن ها برای استفاده های شخصی بلامانع است،در غیر اینصورت نام پایگاه حتما درج گردد)