آیا امام مهدی(عج) همان عیسی بن مریم(ع) است؟

با روایات متعدد و متواتری که در کتب شیعه و سنی آمده است ، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که :

1- حضرت مهدی (عج) از خاندان و اهل بیت پیامبر اکرم (ص) است.
2- بعد از ظهور امام مهدی (عج) ، حضرت عیسی (ع) پشت سر آن حضرت نماز می خواند.

هرگونه ادعا در این باره که امام مهدی (عج) همان عیسی بن مریم است ، دروغ و کذب محض است.

توضیح بیشتر در این باره در پست مجزای دیگری توضیح داده خواهد شد.

کفایه الطالب ، به ضمیمه البیان ، گنجی شافعی ، ص 498

(تمامی مطالب این پایگاه دست نویس بوده و توسط نویسنده سایت از منابع مربوط گردآوری میشود)

(کپی متن ها برای استفاده های شخصی بلامانع است،در غیر اینصورت نام پایگاه حتما درج گردد)