نخستین کسی که رجعت میکند کیست؟

موضوع رجعت به طور پست جداگانه (در این لینک) توضیح داده شده است .

امام صادق فرموده اند : نخستین کسی که زمین برای او شکافته میشود و به روی زمین رجعت میکند ، حسین بن علی (ع) است ،
و نیز می فرمایند : نخستین کسی که به دنیا رجعت میکند ، حسین بن علی (ع) است ، به قدری حکومت میکند که از کثرت سن ، ابروهایش روی دیدگانش میریزد؛

توضیح کامل و مختصر موضوع رجعت در پستی مجزا توضیح داده شده است.

یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان (عج) ، علیرضا رجالی.

(تمامی مطالب این پایگاه دست نویس بوده و توسط نویسنده سایت از منابع مربوط گردآوری میشود)

(کپی متن ها برای استفاده های شخصی بلامانع است،در غیر اینصورت نام پایگاه حتما درج گردد)